24 saat qaynar xətt və təcili yardım xidməti: +994 51 201 71 01

 

 

Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda oynaqların endoprotezləşdirilməsi (artroplastikası), artroskopik cərrahiyyə, yuxarı və aşağı ətrafların, çanağın qapalı və açıq üsulla osteosintezi, yuxarı və aşağı ətrafların əyriliklərinin-deformasiyalarının korreksiyası, yumşaq toxuma əməliyyatları, uşaqlarda ortopedik və travmatoloji əməliyyatlar, əl və mikrocərrahiyyə və s. bu kimi əməliyyatlar uğurla icra olunur.

 

· Ortopedik və Travmatoloji xəstəliklərin müasir metodlarla müayinəsi və müalicəsi

· Sınıqların müasir metodlarla cərrahi müalicəsi

· Diz və bud-çanaq oynaqlarının süni oynaqla əvəz olunması (artroplastika və ya endoprotezləşmə)

· Artoskopik cərrahiyyə, ön çarpaz bağ, menisk cırılması, çiyin təkrari çıxıqlarının cərrahi müalicəsi

· İdman yaralanmaları

· Uşaq ortopedi cərrahiyyəsi, bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxıqları, yastipəncəlik, uşaqlarda anadangəlmə anomaliyalar və deformasiyalar

· Boy uzatma əməliyyatları

· Estetik ortopedi cərrahiyyəsi, sümük əyriliklərinin cərrahi əməliyyatları

· Əl cərrahiyyəsi

· Dizdə artroskopik meniskektomiya (bərpası mümkün olmayan menisklərin artroskopik üsulla çıxarılması)

· Artroskopik menisk yırtıqların bərpası

· Artroskopik oynaqdaxili yad cisimlərin çıxarılması və bağların təmiri

· Artroskopik osteonekrozların (oynaq qığırdağı zədələnmələri) təmizlənməsi və qığırdaq köçürülməsi

· Ağır və fəsadlaşmış sınıqların qapalı-azinvaziv və açıq üsullarla cərrahi müalicəsi

· Metal lövhə, qapalı intramedulyar sistem və xaricdən fiksatorlarla osteosintez (sümük tamlığının bərpası) üsulları

· Osteoporozun (sümük kütləsinin azalması), osteonekrozların (AVN) diaqnostika və müalicəsi

· Artrozların (oynaqların duzlaşması) konservativ və cərrahi müalicəsi

· Osteomielitlərin cərrahi və konservativ müalicəsi

· Septik artritlərin konservativ və cərrahi müalicəsi

· Dayaq-hərəkət aparatında aparılmış cərrahi əməliyyatlardan sonrakı irinli-iltihabi ağırlaşmalar

· Artroplastika (endoprotezləşmə) əməliyyatından sonra olan irinli-iltihabi ağırlaşmalar

· Diabetik pəncə, makro-, mikroangiopatiya, polineyropatiyaların müalicəsi

· Uzunmüddətli sağalmayan yaraların müalicəsi

· Vertebra sınıqları cərrahi və konservativ müalicəsi

· Yırtıqların cərrahi və konservativ müalicəsi

· Skoliozların və kifozların cərrahi və konservativ müalicəsi